Investigació, neteja i recuperació dels sòls impactats per les activitats humanes. Compliment de la Llei de sòls contaminats.

Coneix algunes de les actuacions que hem fet en SÒLS CONTAMINATS
fent una ullada a les fitxes de casos destacats

Image

Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)
-
FERROVIAL


Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)

-

FERROVIAL

 • Projecte inclou l’aprofitament miner de 8,5 Mm3 de sediments a dragar
 • Durada prevista 7 anys
 • Tractament in situ dels materials en una planta de valorització 
 • Restauració de forats miners
 • Tancament de la badia a 300 m de la línia de costa mitjançant tablestaques

Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)

FERROVIAL

 • Projecte inclou l’aprofitament miner de 8,5 Mm3 de sediments a dragar
 • Durada prevista 7 anys
 • Tractament in situ dels materials en una planta de valorització 
 • Restauració de forats miners
 • Tancament de la badia a 300 m de la línia de costa mitjançant tablestaques

Image

Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)
-
FERROVIAL AGROMAN, SA


Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)

-

FERROVIAL AGROMAN, SA

 • Àrea sensible PEIN
 • 33.000 m3 de fangs contaminats
 • Eres d’assecatge i transport a abocador
 • Extracció amb draga – bomba de cabal 50 m3 / h
 • Longitud 3.250 m
 • Pressupost 2,8 M €

Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)

FERROVIAL AGROMAN, SA

 • Àrea sensible PEIN
 • 33.000 m3 de fangs contaminats
 • Eres d’assecatge i transport a abocador
 • Extracció amb draga – bomba de cabal 50 m3 / h
 • Longitud 3.250 m
 • Pressupost 2,8 M €

Image

Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)
-
BCASA


Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)

-

BCASA

 • Emplaçament impactat per  Hidrocarburs a l’aigua subterrània
 • Execució de 4 cales i 9 piezòmetres
 • Presència de fase lliure

Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)

BCASA

 • Emplaçament impactat per  Hidrocarburs a l’aigua subterrània
 • Execució de 4 cales i 9 piezòmetres
 • Presència de fase lliure

Image

Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.
-
BIMSA


Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.

-

BIMSA

 • Execució de 5 cales
 • Presa de mostres per a caracterització segons RD 9/2005, a dos nivells
 • Presa de mostres d’aigua: aigües amunt i aigües avall
 • Definició del procediment d’estabilització de sòls i neteja dels terrenys

Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.

BIMSA

 • Execució de 5 cales
 • Presa de mostres per a caracterització segons RD 9/2005, a dos nivells
 • Presa de mostres d’aigua: aigües amunt i aigües avall
 • Definició del procediment d’estabilització de sòls i neteja dels terrenys

Image

Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)
-
FERROVIAL AGROMAN SA


Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)

-

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Material dragatge 260.000 m3
 • Palplanxes 47.000 m2
 • 4.625 m de cinta transportadora
 • 929.000 t dipositades en abocador
 • Pressupost 160 M. €

Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Material dragatge 260.000 m3
 • Palplanxes 47.000 m2
 • 4.625 m de cinta transportadora
 • 929.000 t dipositades en abocador
 • Pressupost 160 M. €

Image

Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)
-
MARINA BADALONA, SA


Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)

-

MARINA BADALONA, SA

 • Superfície descontaminada de 36.000 m2.
 • Excavació selectiva del residu de pirita amb argila compactada
 • Barreja amb magnesita i caracterització de les piles
 • 1.000.000 m3 moviment de terres
 • Pressupost descontaminació 4 M €

Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)

MARINA BADALONA, SA

 • Superfície descontaminada de 36.000 m2.
 • Excavació selectiva del residu de pirita amb argila compactada
 • Barreja amb magnesita i caracterització de les piles
 • 1.000.000 m3 moviment de terres
 • Pressupost descontaminació 4 M €