Monitorització. Mobilitat sostenible. Autopistes per bicicletes. Efectes de la contaminació sobre la salut de les persones.

Coneix algunes de les actuacions que hem fet en QUALITAT DE L’AIRE I IMPACTE CLIMÀTIC
fent una ullada a les fitxes de casos destacats

Video: MARMASTER
Image

Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA


Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10 de tots els granels presents
 • Manual de bones pràctiques

Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10 de tots els granels presents
 • Manual de bones pràctiques

Image

Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.
-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA


Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.

-

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Àmbit  Municipi de Sant Andreu de la Barca
 • Estudi de la mobilitat; Inventari de Parc de vehicles municipal i equipaments i de fàbriques
 • Inventari  i càlcul d’emmissions
 • Qualitat de l’aire: PM10m, NO2,
 • Pla d’acció: proposta mesures reducció contamnació qualitat de l’aire

Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Àmbit  Municipi de Sant Andreu de la Barca
 • Estudi de la mobilitat; Inventari de Parc de vehicles municipal i equipaments i de fàbriques
 • Inventari  i càlcul d’emmissions
 • Qualitat de l’aire: PM10m, NO2,
 • Pla d’acció: proposta mesures reducció contamnació qualitat de l’aire

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona
-
PORT DE TARRAGONA


Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona

-

PORT DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10
 • Mesures de correcció i atenuació

Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona

PORT DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10
 • Mesures de correcció i atenuació

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.
-
FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.


Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.

-

FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.

 • Superfície total del Pla Parcial 316.683 m2
 • Mesures de PM10 mitjançant equip de mesura portàtil en tot l’àmbit.
 • 5 Estacions de mesura: 3 dins influència directa de l’obra; 2 exteriors a potencials receptors

Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.

FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.

 • Superfície total del Pla Parcial 316.683 m2
 • Mesures de PM10 mitjançant equip de mesura portàtil en tot l’àmbit.
 • 5 Estacions de mesura: 3 dins influència directa de l’obra; 2 exteriors a potencials receptors

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.
-
CONSORCI DE CERDANYOLA


Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.

-

CONSORCI DE CERDANYOLA

 • Superfície de l’ambit del Pla Parcial d’aproximadament 340 ha
 • Àrea inclosa a l’annex 2 del Decret 226/2006 , zona de protecció especial ambient atmosfèric.
 • Mesures de PM10 estació fixe (CAV)
 • Mesures de PM10 estació manual

Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.

CONSORCI DE CERDANYOLA

 • Superfície de l’ambit del Pla Parcial d’aproximadament 340 ha
 • Àrea inclosa a l’annex 2 del Decret 226/2006 , zona de protecció especial ambient atmosfèric.
 • Mesures de PM10 estació fixe (CAV)
 • Mesures de PM10 estació manual

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona
-
BIMSA


Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

-

BIMSA

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

BIMSA

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores