Monitorització en temps real dels contaminants ambientals. Seguiment de passos de fauna. Dictàmens pericials per danys ambientals i assessorament en processos judicials per delicte ecològic.

Coneix algunes de les actuacions que hem fet en PROGRAMES DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA). MONITORITZACIÓ. SENSORITZACIÓ AMBIENTAL
fent una ullada a les fitxes de casos destacats

Video: Llúdriga a C 17 pel DBF Mediano Video: MARMASTER
Image

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès
-
JAIME FRANQUESA SA


Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès

-

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades amb una freqüència de 10 minuts

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades amb una freqüència de 10 minuts

Image

Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost
-
INFRAESTRUCTURES.CAT


Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost

-

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Monitorització mitjançant sensor de moviment tèrmic dotat de cámera de filmació d’alta resolució amb  visió nocturna
 • Instalació de 2 sensors per al seguiment durant un mes
 • 96 captures efectuades entre els dos sensors
 • Entre els  dos sensors se detecten unes 10 espècies diferents

Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Monitorització mitjançant sensor de moviment tèrmic dotat de cámera de filmació d’alta resolució amb  visió nocturna
 • Instalació de 2 sensors per al seguiment durant un mes
 • 96 captures efectuades entre els dos sensors
 • Entre els  dos sensors se detecten unes 10 espècies diferents

Image

Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.
-
CONSORCI DE CERDANYOLA


Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

-

CONSORCI DE CERDANYOLA

Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

 • Superfície total del Pla Parcial 240 Ha
 • Seguiment qualitat aigües superficials i subterrànies
 • Seguiment qualitat ambient acústic
 • Sequiment qualitat aire
 • Seguiment qualitat hàbitats naturals i corredors biològics
 • Seguiment arqueològic

Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

CONSORCI DE CERDANYOLA

Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

 • Superfície total del Pla Parcial 240 Ha
 • Seguiment qualitat aigües superficials i subterrànies
 • Seguiment qualitat ambient acústic
 • Sequiment qualitat aire
 • Seguiment qualitat hàbitats naturals i corredors biològics
 • Seguiment arqueològic

Image

Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Àmbit del Port de Barcelona, Obres amb Declaració d’Impacte Ambiental
 • Comissió Mixta de seguiment i control de les obres
 • Control de la gestó ambiental de les constructores
 • Seguiment dels Vectors ambientals: aigua de mar, fons marins, aigües subterrànies, qualitat de l’aire…

Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Àmbit del Port de Barcelona, Obres amb Declaració d’Impacte Ambiental
 • Comissió Mixta de seguiment i control de les obres
 • Control de la gestó ambiental de les constructores
 • Seguiment dels Vectors ambientals: aigua de mar, fons marins, aigües subterrànies, qualitat de l’aire…

Image

Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat
-
FERROVIAL


Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat

-

FERROVIAL

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 2 punts de control al voltant de les obres del Nou mercat.
 • Diagnòstic ambiental a temps real
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat

FERROVIAL

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 2 punts de control al voltant de les obres del Nou mercat.
 • Diagnòstic ambiental a temps real
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Image

Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona
-
BIMSA


Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

-

BIMSA

Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

BIMSA

Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores