Direcció de projectes de mesures correctores i preventives de l’impacte ambiental. Obres de construcció ambientalment sostenibles. Comissions mixtes de seguiment ambiental i social de les obres. Infraestructures verdes.

Coneix algunes de les actuacions que hem fet en DIRECCIONS AMBIENTALS D’OBRA (DAO)
fent una ullada a les fitxes de casos destacats

Image

Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)
-
CEDINSA


Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)

-

CEDINSA

 • Assessorament i coordinació en matèria de medi ambient durant l’execució de les obres.
 • Projecte de desdoblament de la C-17 entre el PK 75+400 i 93+500.
 • Compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental i control de vectors ambientals.

Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)

CEDINSA

 • Assessorament i coordinació en matèria de medi ambient durant l’execució de les obres.
 • Projecte de desdoblament de la C-17 entre el PK 75+400 i 93+500.
 • Compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental i control de vectors ambientals.

Image

Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa
-
CEDINSA


Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa

-

CEDINSA

 • Carretera C-25, pk 82+000 al 236+000  de Cervera a Manresa
 • Seguiment dels impactes ambientals i de la qualitat ambiental dels vectors de l’obra i del seu entorn.
 • Execució de les mesures correctores d’impacte ambiental.

Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa

CEDINSA

 • Carretera C-25, pk 82+000 al 236+000  de Cervera a Manresa
 • Seguiment dels impactes ambientals i de la qualitat ambiental dels vectors de l’obra i del seu entorn.
 • Execució de les mesures correctores d’impacte ambiental.

Image

Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)
-
MARINA BADALONA


Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)

-

MARINA BADALONA

 • Aconsegueix aproximadament 1 km de costa i ocupa una superfície total de 28,65 ha.
 • 16,55 ha de làmina d’aigua
 • Dic de 700 m de longitud
 • Dàrsena pesquera: 18.500 m2 de superfície en terra i 20.500 m2 d’aigua i capacitat de 111 amarraments

Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)

MARINA BADALONA

 • Aconsegueix aproximadament 1 km de costa i ocupa una superfície total de 28,65 ha.
 • 16,55 ha de làmina d’aigua
 • Dic de 700 m de longitud
 • Dàrsena pesquera: 18.500 m2 de superfície en terra i 20.500 m2 d’aigua i capacitat de 111 amarraments

Image

Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona
-
Payma Cotas, SAU


Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona

-

Payma Cotas, SAU

 • Tram de 3,9 km de la línia 9 de TMB, entre Zona Universitària i Sagrera – Meridiana
 • Assistència a la relació entre propietat i òrgan ambiental (Comissió Mixta)
 • Gestió de 860.000 m3 procedents d’excavació de túnels.
 • Depuració i gestió de les aigües procedents de la tunelació (depuradores)
 • Control de l’impacte acústic en obres de pous d’atac i pous d’estacions.

Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona

Payma Cotas, SAU

 • Tram de 3,9 km de la línia 9 de TMB, entre Zona Universitària i Sagrera – Meridiana
 • Assistència a la relació entre propietat i òrgan ambiental (Comissió Mixta)
 • Gestió de 860.000 m3 procedents d’excavació de túnels.
 • Depuració i gestió de les aigües procedents de la tunelació (depuradores)
 • Control de l’impacte acústic en obres de pous d’atac i pous d’estacions.

Image

Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.
-
Aigües del Segarra


Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.

-

Aigües del Segarra

 • Seguiment ambiental de les obres de concentració parcel·lària, xarxa primària, secundària i de distribució del Segarra – Garrigues.
 • Control de vectors
 • Redacció de PVAs específics de cada obra i informes mensuals de seguiment.
 • Assistència a les comissions mixtes.

Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.

Aigües del Segarra

 • Seguiment ambiental de les obres de concentració parcel·lària, xarxa primària, secundària i de distribució del Segarra – Garrigues.
 • Control de vectors
 • Redacció de PVAs específics de cada obra i informes mensuals de seguiment.
 • Assistència a les comissions mixtes.

Image

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de  l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de  l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.