Recerca, Ciència i Enginyeria al servei de ciutats més verdes, empreses més eficients i comunitats més sostenibles.
Image

Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.
-
AENA


Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.

-

AENA

 • Realització de totes les analítques de qualitat de les aigües residuals.
 • Presa de mostres en les diferents instal·lacions amb foses septiques.
 • Valoració de resultats i compliment dels valors obtinguts.

Anàlisi de les aigües residuals a les foses sèptiques i aljubs de les instal·lacions aeroportuàries de la regió est.

AENA

 • Realització de totes les analítques de qualitat de les aigües residuals.
 • Presa de mostres en les diferents instal·lacions amb foses septiques.
 • Valoració de resultats i compliment dels valors obtinguts.

Image

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Image

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.
-
JAIME FRANQUESA SA


Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.

-

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades  amb una freqüència de 10 minuts

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès.

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades  amb una freqüència de 10 minuts

Image

Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.
-
FERROVIAL - AGROMAN


Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.

-

FERROVIAL - AGROMAN

 • Elaboració del Programa d’Actuacions Ambientals per a la contractació de la primera fase del Programa de Qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre. Alimentació  de les bahies amb l’aigua dolça dels  canals de reg.
 • Elaboració del Pla de Gestió Medioambiental

Programa d’actuacions ambientals i PGA de les obres de construcció de zones humides de decantació. Programa de qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre.

FERROVIAL - AGROMAN

 • Elaboració del Programa d’Actuacions Ambientals per a la contractació de la primera fase del Programa de Qualitat de les aigües del Delta de l’Ebre. Alimentació  de les bahies amb l’aigua dolça dels  canals de reg.
 • Elaboració del Pla de Gestió Medioambiental

Image

Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.
-
VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.


Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.

-

VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.

 • Estudi ploma de contaminació de COVs en el torrent situat al sud.
 • ATA de les obres de neteja del sòl i estudi de la qualitat de les aigües subterrànies de l’interior de la zona descontaminada i del torrent de Can  Ninou
 • Instal·lació barrera permeable reactiva (BPR)

Seguiment de la qualitat ambiental de les aigües subterrànies a l’antiga fàbrica Honeywell de Granollers.

VALLES BUSINESS PARK, S.L.U.

 • Estudi ploma de contaminació de COVs en el torrent situat al sud.
 • ATA de les obres de neteja del sòl i estudi de la qualitat de les aigües subterrànies de l’interior de la zona descontaminada i del torrent de Can  Ninou
 • Instal·lació barrera permeable reactiva (BPR)

Image

Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.
-
ASG / INFRAESTRUCTURES


Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.

-

ASG / INFRAESTRUCTURES

 • Definició de la xarxa de control i seguiment de la qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies.
 • Presa de mostres, analítiques i informe anual de seguiment.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Proposar i definir mesures correctores en cas de ser necessari.

Seguiment de les aigües superficials i subterrànies de la zona nord de l’àmbit del Segarra – Garrigues.

ASG / INFRAESTRUCTURES

 • Definició de la xarxa de control i seguiment de la qualitat i quantitat de les aigües superficials i subterrànies.
 • Presa de mostres, analítiques i informe anual de seguiment.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Proposar i definir mesures correctores en cas de ser necessari.

Image

Biodiversitat a la primera fase de les obres de Ca n’Alemany. Viladecans
-
UTE SECTOR CA N’ALEMANY


Biodiversitat a la primera fase de les obres de Ca n’Alemany. Viladecans

-

UTE SECTOR CA N’ALEMANY

 • Prospeccions de camp
 • Interpretació de la qualitat dels hàbitats
 • Avaluació de la presència d’espècies protegides. Tortuga de rierol.
 • Establiment de mesures actives de protecció de la tortuga de rierol durant les obres. Translocació.

Biodiversitat a la primera fase de les obres de Ca n’Alemany. Viladecans

UTE SECTOR CA N’ALEMANY

 • Prospeccions de camp
 • Interpretació de la qualitat dels hàbitats
 • Avaluació de la presència d’espècies protegides. Tortuga de rierol.
 • Establiment de mesures actives de protecció de la tortuga de rierol durant les obres. Translocació.

Image

Caracterització bionòmica de les comunitats de fanerògames marines de l’espai Costes del Garraf (Barcelona)
-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA


Caracterització bionòmica de les comunitats de fanerògames marines de l’espai Costes del Garraf (Barcelona)

-

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Superfície:  3.400 ha
 • Profunditat : de 0 a -30 m
 • Caracterització de les comunitats associades a la praderia de Posidònia oceànica i  Cymodocea nodosa
 • Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”

Caracterització bionòmica de les comunitats de fanerògames marines de l’espai Costes del Garraf (Barcelona)

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Superfície:  3.400 ha
 • Profunditat : de 0 a -30 m
 • Caracterització de les comunitats associades a la praderia de Posidònia oceànica i  Cymodocea nodosa
 • Xarxa Natura 2000 “Costes del Garraf”

Image

Caracterització de l’espai marí de l’ampliació del Port de Tarragona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA


Caracterització de l’espai marí de l’ampliació del Port de Tarragona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • S’estudia el medi biòtic per conèixer possibles condicionants ambientals
 • Caracterització bionòmica
 • Caracterització dels fons marins
 • Àrea d’estudi: 1.000 ha

Caracterització de l’espai marí de l’ampliació del Port de Tarragona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • S’estudia el medi biòtic per conèixer possibles condicionants ambientals
 • Caracterització bionòmica
 • Caracterització dels fons marins
 • Àrea d’estudi: 1.000 ha

Image

Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)
-
PORTS DE LA GENERALITAT


Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)

-

PORTS DE LA GENERALITAT

 • Immersions de prospecció submarina
 • Geolocalització de les praderies de posidònia
 • Cartografia i batimetria submarina.
 • El·laboració d’un GIS amb la informació sobre les fanerògames.

Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)

PORTS DE LA GENERALITAT

 • Immersions de prospecció submarina
 • Geolocalització de les praderies de posidònia
 • Cartografia i batimetria submarina.
 • El·laboració d’un GIS amb la informació sobre les fanerògames.

Image

Dictàmen pericial sobre el corredor biològic del Torrent de Can Magrans. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
-
Unibail - Rodamco Steam, S.L.


Dictàmen pericial sobre el corredor biològic del Torrent de Can Magrans. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

-

Unibail - Rodamco Steam, S.L.

 • Anàlisi de la viabilitat d’un corredor biològic en el marc d’un desenvolupament urbanístic.
 • Ús de foto i videotrampeig nocturns.
 • Valoració de la funcionalitat del corredor.

Dictàmen pericial sobre el corredor biològic del Torrent de Can Magrans. Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Unibail - Rodamco Steam, S.L.

 • Anàlisi de la viabilitat d’un corredor biològic en el marc d’un desenvolupament urbanístic.
 • Ús de foto i videotrampeig nocturns.
 • Valoració de la funcionalitat del corredor.

Image

Prospecció faunística preliminar, de les espècies d’avifauna més valuoses de l’entorn, de l’obra de la variant de Gerri de la Sal. Carretera N-260.
-
UTE Variante Gerri de la Sal.


Prospecció faunística preliminar, de les espècies d’avifauna més valuoses de l’entorn, de l’obra de la variant de Gerri de la Sal. Carretera N-260.

-

UTE Variante Gerri de la Sal.

 • Anàlisi de la biodiversitat en un entorn pirinenc amb espais de Xarxa 2000.
 • Visites metòdiques d’observació d’avifauna.
 • Detecció efectiva de nidificació d’avifauna rapinyaire protegida.

Prospecció faunística preliminar, de les espècies d’avifauna més valuoses de l’entorn, de l’obra de la variant de Gerri de la Sal. Carretera N-260.

UTE Variante Gerri de la Sal.

 • Anàlisi de la biodiversitat en un entorn pirinenc amb espais de Xarxa 2000.
 • Visites metòdiques d’observació d’avifauna.
 • Detecció efectiva de nidificació d’avifauna rapinyaire protegida.

Image

Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA


Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10 de tots els granels presents
 • Manual de bones pràctiques

Estudi de detall de l’impacte de granels sòlids en la qualitat de l’aire i proposta de manual de bones pràctiques al Port de Tarragona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10 de tots els granels presents
 • Manual de bones pràctiques

Image

Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.
-
DIPUTACIÓ DE BARCELONA


Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.

-

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Àmbit  Municipi de Sant Andreu de la Barca
 • Estudi de la mobilitat; Inventari de Parc de vehicles municipal i equipaments i de fàbriques
 • Inventari  i càlcul d’emmissions
 • Qualitat de l’aire: PM10m, NO2,
 • Pla d’acció: proposta mesures reducció contamnació qualitat de l’aire

Pla d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del municipi de Sant Andreu de la Barca.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

 • Àmbit  Municipi de Sant Andreu de la Barca
 • Estudi de la mobilitat; Inventari de Parc de vehicles municipal i equipaments i de fàbriques
 • Inventari  i càlcul d’emmissions
 • Qualitat de l’aire: PM10m, NO2,
 • Pla d’acció: proposta mesures reducció contamnació qualitat de l’aire

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona
-
PORT DE TARRAGONA


Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona

-

PORT DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10
 • Mesures de correcció i atenuació

Seguiment de la qualitat de l’aire al Port de Tarragona. Estudi de la qualitat de l’aire. Estudi per a determinar accions de millora mediambiental a les àrees del Moll de Costa i Moll de Llevant. Port de Tarragona

PORT DE TARRAGONA

 • Mesures de PM10 mitjançant  estació fixe (CAV)
 • Caracterització mineralògica mitjançant Difracció de Raigs X (DRX) CSIC
 • Mesures PM10 mitjançant equip manual.
 • Modelització de la dispersió de PM10
 • Mesures de correcció i atenuació

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.
-
FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.


Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.

-

FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.

 • Superfície total del Pla Parcial 316.683 m2
 • Mesures de PM10 mitjançant equip de mesura portàtil en tot l’àmbit.
 • 5 Estacions de mesura: 3 dins influència directa de l’obra; 2 exteriors a potencials receptors

Seguiment de la qualitat de l’aire a l’entorn de les obres d’execució del projecte d’urbanització del PI Barcelonès a Abrera. Baix Llobregat.

FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO, SL.

 • Superfície total del Pla Parcial 316.683 m2
 • Mesures de PM10 mitjançant equip de mesura portàtil en tot l’àmbit.
 • 5 Estacions de mesura: 3 dins influència directa de l’obra; 2 exteriors a potencials receptors

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.
-
CONSORCI DE CERDANYOLA


Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.

-

CONSORCI DE CERDANYOLA

 • Superfície de l’ambit del Pla Parcial d’aproximadament 340 ha
 • Àrea inclosa a l’annex 2 del Decret 226/2006 , zona de protecció especial ambient atmosfèric.
 • Mesures de PM10 estació fixe (CAV)
 • Mesures de PM10 estació manual

Seguiment de la qualitat de l’aire en el marc del seguiment i control ambiental del desenvolupament de la modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del V.

CONSORCI DE CERDANYOLA

 • Superfície de l’ambit del Pla Parcial d’aproximadament 340 ha
 • Àrea inclosa a l’annex 2 del Decret 226/2006 , zona de protecció especial ambient atmosfèric.
 • Mesures de PM10 estació fixe (CAV)
 • Mesures de PM10 estació manual

Image

Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona
-
BIMSA


Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

-

BIMSA

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Seguiment de la qualitat de l’aire. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

BIMSA

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Image

Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)
-
CEDINSA


Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)

-

CEDINSA

 • Assessorament i coordinació en matèria de medi ambient durant l’execució de les obres.
 • Projecte de desdoblament de la C-17 entre el PK 75+400 i 93+500.
 • Compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental i control de vectors ambientals.

Assistència ambiental a les obres de la concessió de la carretera C-17. Tram: Vic – Ripoll (Barcelona)

CEDINSA

 • Assessorament i coordinació en matèria de medi ambient durant l’execució de les obres.
 • Projecte de desdoblament de la C-17 entre el PK 75+400 i 93+500.
 • Compliment de les Declaracions d’Impacte Ambiental i control de vectors ambientals.

Image

Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa
-
CEDINSA


Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa

-

CEDINSA

 • Carretera C-25, pk 82+000 al 236+000  de Cervera a Manresa
 • Seguiment dels impactes ambientals i de la qualitat ambiental dels vectors de l’obra i del seu entorn.
 • Execució de les mesures correctores d’impacte ambiental.

Direcció ambiental de les obres de Desdoblament Eix Transversal. Tram: Cervera – Manresa

CEDINSA

 • Carretera C-25, pk 82+000 al 236+000  de Cervera a Manresa
 • Seguiment dels impactes ambientals i de la qualitat ambiental dels vectors de l’obra i del seu entorn.
 • Execució de les mesures correctores d’impacte ambiental.

Image

Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)
-
MARINA BADALONA


Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)

-

MARINA BADALONA

 • Aconsegueix aproximadament 1 km de costa i ocupa una superfície total de 28,65 ha.
 • 16,55 ha de làmina d’aigua
 • Dic de 700 m de longitud
 • Dàrsena pesquera: 18.500 m2 de superfície en terra i 20.500 m2 d’aigua i capacitat de 111 amarraments

Direcció ambiental de les obres d’infraestructura del port de Badalona (Barcelona)

MARINA BADALONA

 • Aconsegueix aproximadament 1 km de costa i ocupa una superfície total de 28,65 ha.
 • 16,55 ha de làmina d’aigua
 • Dic de 700 m de longitud
 • Dàrsena pesquera: 18.500 m2 de superfície en terra i 20.500 m2 d’aigua i capacitat de 111 amarraments

Image

Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona
-
Payma Cotas, SAU


Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona

-

Payma Cotas, SAU

 • Tram de 3,9 km de la línia 9 de TMB, entre Zona Universitària i Sagrera – Meridiana
 • Assistència a la relació entre propietat i òrgan ambiental (Comissió Mixta)
 • Gestió de 860.000 m3 procedents d’excavació de túnels.
 • Depuració i gestió de les aigües procedents de la tunelació (depuradores)
 • Control de l’impacte acústic en obres de pous d’atac i pous d’estacions.

Direcció ambiental de les obres de la línia 9 del Metro de Barcelona

Payma Cotas, SAU

 • Tram de 3,9 km de la línia 9 de TMB, entre Zona Universitària i Sagrera – Meridiana
 • Assistència a la relació entre propietat i òrgan ambiental (Comissió Mixta)
 • Gestió de 860.000 m3 procedents d’excavació de túnels.
 • Depuració i gestió de les aigües procedents de la tunelació (depuradores)
 • Control de l’impacte acústic en obres de pous d’atac i pous d’estacions.

Image

Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.
-
Aigües del Segarra


Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.

-

Aigües del Segarra

 • Seguiment ambiental de les obres de concentració parcel·lària, xarxa primària, secundària i de distribució del Segarra – Garrigues.
 • Control de vectors
 • Redacció de PVAs específics de cada obra i informes mensuals de seguiment.
 • Assistència a les comissions mixtes.

Direcció ambiental de les obres de transformació en regadiu del sistema Segarra – Garrigues.

Aigües del Segarra

 • Seguiment ambiental de les obres de concentració parcel·lària, xarxa primària, secundària i de distribució del Segarra – Garrigues.
 • Control de vectors
 • Redacció de PVAs específics de cada obra i informes mensuals de seguiment.
 • Assistència a les comissions mixtes.

Image

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de  l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de  l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.

Image

Estudi d’impacte ambiental de les actuacions per a la transformació en regadiu de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.
-
INFRAESTRUCTURES.CAT


Estudi d’impacte ambiental de les actuacions per a la transformació en regadiu de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

-

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Posada en regadiu d’unes 100.000 Ha.
 • Dotació de 342 Hm3/any.
 • Abastament  pantà de Rialb, Canal principal (80 km), Presa d’Albagés (80 Hm3) i captacions al riu Segre  (69 Hm3/any)
 • Cost mesures correctores: 18,9 M €

Estudi d’impacte ambiental de les actuacions per a la transformació en regadiu de la zona regable del canal Segarra-Garrigues.

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Posada en regadiu d’unes 100.000 Ha.
 • Dotació de 342 Hm3/any.
 • Abastament  pantà de Rialb, Canal principal (80 km), Presa d’Albagés (80 Hm3) i captacions al riu Segre  (69 Hm3/any)
 • Cost mesures correctores: 18,9 M €

Image

Estudi d’Impacte Ambiental Dic sud del Port de Barcelona
-
UTE EUROPRINCIPIA - GPO


Estudi d’Impacte Ambiental Dic sud del Port de Barcelona

-

UTE EUROPRINCIPIA - GPO

 • Ocupació total 58,67 ha, de les quals 0,16 són terrestres i 58,51 són marítimes.
 • Dragatge de 2 M de m3
 • Construcció dic 8,5 M m3, 90% mitjançant mitjans marítims.
 • Protecció dels hàbitats del delta i les zones humides del litoral, especialment el corriol camanegre.

Estudi d’Impacte Ambiental Dic sud del Port de Barcelona

UTE EUROPRINCIPIA - GPO

 • Ocupació total 58,67 ha, de les quals 0,16 són terrestres i 58,51 són marítimes.
 • Dragatge de 2 M de m3
 • Construcció dic 8,5 M m3, 90% mitjançant mitjans marítims.
 • Protecció dels hàbitats del delta i les zones humides del litoral, especialment el corriol camanegre.

Image

Estudi d’impacte ambiental del nou sistema tramviari entre Bellaterra i Montcada i Reixac (Barcelona)
-
INFRAESTUCTURES.CAT


Estudi d’impacte ambiental del nou sistema tramviari entre Bellaterra i Montcada i Reixac (Barcelona)

-

INFRAESTUCTURES.CAT

 • Traçat ferroviari lleuger de 12,3 km de caràcter urbà que uneix els nuclis de Bellaterra (UAB), Cerdanyola , Ripollet I Montcada i Reixac.
 • Pressupost de les mesures correctores: 610.000 €
 • Inversió global: 228 M €

Estudi d’impacte ambiental del nou sistema tramviari entre Bellaterra i Montcada i Reixac (Barcelona)

INFRAESTUCTURES.CAT

 • Traçat ferroviari lleuger de 12,3 km de caràcter urbà que uneix els nuclis de Bellaterra (UAB), Cerdanyola , Ripollet I Montcada i Reixac.
 • Pressupost de les mesures correctores: 610.000 €
 • Inversió global: 228 M €

Image

Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de la Línia 9 del FMB. Tram 1er. Aeroport-Parc Logístic
-
INFRAESTRUCTURES.CAT


Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de la Línia 9 del FMB. Tram 1er. Aeroport-Parc Logístic

-

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Tram subterrani de 9 km entre la T1 de l’aeroport de Barcelona i el Parc Logístic del municipi de Barcelona.
 • Possibles afectacions aqüífers protegits del delta del Llobregat
 • Pressupost mesures correctores de 1,2 M €
 • Pressupost global de 400M €

Estudi d’Impacte Ambiental del projecte de la Línia 9 del FMB. Tram 1er. Aeroport-Parc Logístic

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Tram subterrani de 9 km entre la T1 de l’aeroport de Barcelona i el Parc Logístic del municipi de Barcelona.
 • Possibles afectacions aqüífers protegits del delta del Llobregat
 • Pressupost mesures correctores de 1,2 M €
 • Pressupost global de 400M €

Image

Estudi d’Impacte Ambiental Desdoblament C-25 Eix Transversal. Tram: Les Oluges-Manresa. (Lleida)
-
GISA


Estudi d’Impacte Ambiental Desdoblament C-25 Eix Transversal. Tram: Les Oluges-Manresa. (Lleida)

-

GISA

 • Desdoblament entre PK 87+700 i PK 132+300.
 • Longitud 44,6 km
 • Pressupost mesures correctores de 1,4 M €
 • Pressupost global de 170 M €.

Estudi d’Impacte Ambiental Desdoblament C-25 Eix Transversal. Tram: Les Oluges-Manresa. (Lleida)

GISA

 • Desdoblament entre PK 87+700 i PK 132+300.
 • Longitud 44,6 km
 • Pressupost mesures correctores de 1,4 M €
 • Pressupost global de 170 M €.

Image

Mesures correctores d’impacte ambiental de les obres de la variant de Ferreries (Menorca)
-
FERROVIAL AGROMAN S.A


Mesures correctores d’impacte ambiental de les obres de la variant de Ferreries (Menorca)

-

FERROVIAL AGROMAN S.A

 • 4,2 km de tronc i un túnel
 • 89.000 m2 de hidrosembres
 • Batudes per a la tortuga mora
 • Producció planta en viver
 • Protecció patrimoni etnogràfic
 • 900 m2 pantalles acústiques
 • Pressupost 23 M €

Mesures correctores d’impacte ambiental de les obres de la variant de Ferreries (Menorca)

FERROVIAL AGROMAN S.A

 • 4,2 km de tronc i un túnel
 • 89.000 m2 de hidrosembres
 • Batudes per a la tortuga mora
 • Producció planta en viver
 • Protecció patrimoni etnogràfic
 • 900 m2 pantalles acústiques
 • Pressupost 23 M €

Image

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Aplicació de la directiva marc de l’aigua. Qualitat de les masses d’aigua portuària del Port de Barcelona (Barcelona)

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE)
 • Paràmetres de Qualitat: condicions termohalines, terbolesa, transparència, matèries en suspensió, pH, BO5, COT, oxigen dissolt,  percentatge de saturació, nutrients, N/P, clorofil·la.

Image

Caracterització de la bionomia de la costa de Mataró (Barcelona)
-
DIPUTACIÓN DE BARCELONA


Caracterització de la bionomia de la costa de Mataró (Barcelona)

-

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

 • Cartografia de la morfologia dels fons marins (4.000 ha)
 • Tipus de substrat, batimetria, i caracterització de les comunitats associades a la praderia de posidònia.
 • Xarxa Natura 2000, Lloc d’Interès Comunitari “Costes del Maresme” (ES5110017)

Caracterització de la bionomia de la costa de Mataró (Barcelona)

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

 • Cartografia de la morfologia dels fons marins (4.000 ha)
 • Tipus de substrat, batimetria, i caracterització de les comunitats associades a la praderia de posidònia.
 • Xarxa Natura 2000, Lloc d’Interès Comunitari “Costes del Maresme” (ES5110017)

Image

Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)
-
PORTS DE LA GENERALITAT


Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)

-

PORTS DE LA GENERALITAT

 • Superfície de 837 ha
 • Equips utilitzats: Ecosonda Multifeix i Sonar d’escombrada lateral
 • Batimetria i estudi bionòmic amb realització de transectes de buceig científic-professional (filmació i fotografia)
 • Representació de la cartografia d’acord amb el Manual d’Hàbitats

Cartografia bionòmica i batimetria de la Reserva Natural Integral de Cap de Creus i de les Reserves Naturals Parcials Cap Gros-Cap de Creus i Cap Norfeu. (Girona)

PORTS DE LA GENERALITAT

 • Superfície de 837 ha
 • Equips utilitzats: Ecosonda Multifeix i Sonar d’escombrada lateral
 • Batimetria i estudi bionòmic amb realització de transectes de buceig científic-professional (filmació i fotografia)
 • Representació de la cartografia d’acord amb el Manual d’Hàbitats

Image

Direcció ambiental d’obra de l’ampliació de Port Ginesta – Sitges (Barcelona)
-
PUERTO GINESTA SA


Direcció ambiental d’obra de l’ampliació de Port Ginesta – Sitges (Barcelona)

-

PUERTO GINESTA SA

 • Ampliació de 107.000 m2
 • Inclòs en el P.N. del Garraf.
 • Importància dels penya-segats com a hàbitat d’espècies protegides.
 • Creació d’una nova platja com a mesura compensatòria, amb paràmetres de qualitat per a material dragat segons CEDEX

Direcció ambiental d’obra de l’ampliació de Port Ginesta – Sitges (Barcelona)

PUERTO GINESTA SA

 • Ampliació de 107.000 m2
 • Inclòs en el P.N. del Garraf.
 • Importància dels penya-segats com a hàbitat d’espècies protegides.
 • Creació d’una nova platja com a mesura compensatòria, amb paràmetres de qualitat per a material dragat segons CEDEX

Image

Direcció ambiental de les obres d‘ampliació del port de Barcelona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Direcció ambiental de les obres d‘ampliació del port de Barcelona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Control del compliment de la DIA.
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.
 • Analítica d’aigua i aire.
 • Gestió de residus.
 • Mesures per a espècies protegides del Delta del Llobregat

Direcció ambiental de les obres d‘ampliació del port de Barcelona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Control del compliment de la DIA.
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.
 • Analítica d’aigua i aire.
 • Gestió de residus.
 • Mesures per a espècies protegides del Delta del Llobregat

Image

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona
-
AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA


Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

-

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de totes les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.

Seguiment i control ambiental de les diferents obres del Port de Barcelona

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA

 • Seguiment ambiental de totes les obres que es realitzen en el Port de Barcelona.
 • Qualitat de l’aire, de l’aigua, gestió de residus
 • Caracterització material dragat segons CEDEX.

Image

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès
-
JAIME FRANQUESA SA


Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès

-

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades amb una freqüència de 10 minuts

Monitorització dels aqüífers existents a l’entorn de la pedrera Berta. Sant Cugat del Vallès

JAIME FRANQUESA SA

 • Monitorització mitjançant equips de mesura en continu del nivell de l’aigua, temperatura i la conductivitat
 • Xarxa de 10 punts: 3 piezòmetres superficials i 7 profunds
 • Obtenció de dades amb una freqüència de 10 minuts

Image

Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost
-
INFRAESTRUCTURES.CAT


Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost

-

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Monitorització mitjançant sensor de moviment tèrmic dotat de cámera de filmació d’alta resolució amb  visió nocturna
 • Instalació de 2 sensors per al seguiment durant un mes
 • 96 captures efectuades entre els dos sensors
 • Entre els  dos sensors se detecten unes 10 espècies diferents

Monitorització del pas de fauna del torrent de Sant Genís. Variant d’Olost

INFRAESTRUCTURES.CAT

 • Monitorització mitjançant sensor de moviment tèrmic dotat de cámera de filmació d’alta resolució amb  visió nocturna
 • Instalació de 2 sensors per al seguiment durant un mes
 • 96 captures efectuades entre els dos sensors
 • Entre els  dos sensors se detecten unes 10 espècies diferents

Image

Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.
-
CONSORCI DE CERDANYOLA


Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

-

CONSORCI DE CERDANYOLA

Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

 • Superfície total del Pla Parcial 240 Ha
 • Seguiment qualitat aigües superficials i subterrànies
 • Seguiment qualitat ambient acústic
 • Sequiment qualitat aire
 • Seguiment qualitat hàbitats naturals i corredors biològics
 • Seguiment arqueològic

Pla de Vigilància Ambiental de les obres del Parc de l’Alba. Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

CONSORCI DE CERDANYOLA

Pla Parcial de Cerdanyola del Vallès.

 • Superfície total del Pla Parcial 240 Ha
 • Seguiment qualitat aigües superficials i subterrànies
 • Seguiment qualitat ambient acústic
 • Sequiment qualitat aire
 • Seguiment qualitat hàbitats naturals i corredors biològics
 • Seguiment arqueològic

Image

Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona
-
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA


Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona

-

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Àmbit del Port de Barcelona, Obres amb Declaració d’Impacte Ambiental
 • Comissió Mixta de seguiment i control de les obres
 • Control de la gestó ambiental de les constructores
 • Seguiment dels Vectors ambientals: aigua de mar, fons marins, aigües subterrànies, qualitat de l’aire…

Pla de Vigilància Ambiental Global de les obres del Port de Barcelona

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA

 • Àmbit del Port de Barcelona, Obres amb Declaració d’Impacte Ambiental
 • Comissió Mixta de seguiment i control de les obres
 • Control de la gestó ambiental de les constructores
 • Seguiment dels Vectors ambientals: aigua de mar, fons marins, aigües subterrànies, qualitat de l’aire…

Image

Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat
-
FERROVIAL


Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat

-

FERROVIAL

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 2 punts de control al voltant de les obres del Nou mercat.
 • Diagnòstic ambiental a temps real
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Seguiment de la sensorització ambiental de les obres d’execució del Nou mercat de la Florida. L’Hospitalet de Llobregat

FERROVIAL

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 2 punts de control al voltant de les obres del Nou mercat.
 • Diagnòstic ambiental a temps real
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Image

Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona
-
BIMSA


Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

-

BIMSA

Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Sensorització ambiental. Reforma de l’Av. Diagonal en els àmbits dels passejos, calçades laterals i voreres. Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

BIMSA

Tram Francesc Macià-Passeig de Gràcia. Barcelona

 • Monitorització ambiental remota
 • Seguiment de PM10 i de soroll mitjançant sensors de baix cost.
 • 5 punts de control al llarg del tram d’obres.
 • Diagnòstic ambiental a temps real (dades horàries i diàries)
 • Assessorament en l’execució d’accions de millora i proposta de mesures correctores

Image

Estudi d’impacte acústic de les obres del túnel i estacions dels trams 3 i 4 de la L9 del metro de Barcelona 
-
UTE TRIANGLE L9_UTE GORG L9 UTE ESTACIONS L9_INFRAESTRUCTURES


Estudi d’impacte acústic de les obres del túnel i estacions dels trams 3 i 4 de la L9 del metro de Barcelona 

-

UTE TRIANGLE L9_UTE GORG L9 UTE ESTACIONS L9_INFRAESTRUCTURES

 • Simulació en CADNA-A
 • Incorporació de pantalles acústiques fono absorbents en el perímetre dels pous
 • Carenat de la cinta transportadora de terres; nau semitancada de descàrrega de les terres de tunelació.
 • Canvi en la circulació dels camions per a la evacuació de les terres acopiades.

Estudi d’impacte acústic de les obres del túnel i estacions dels trams 3 i 4 de la L9 del metro de Barcelona 

UTE TRIANGLE L9_UTE GORG L9 UTE ESTACIONS L9_INFRAESTRUCTURES

 • Simulació en CADNA-A
 • Incorporació de pantalles acústiques fono absorbents en el perímetre dels pous
 • Carenat de la cinta transportadora de terres; nau semitancada de descàrrega de les terres de tunelació.
 • Canvi en la circulació dels camions per a la evacuació de les terres acopiades.

Image

Estudi d’impacte acústic dels eixos ferroviaris R2 i R4, a l’Hospitalet de Llobregat
-
ADU, AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.


Estudi d’impacte acústic dels eixos ferroviaris R2 i R4, a l’Hospitalet de Llobregat

-

ADU, AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

 • Infraestructura formada per tres trams diferenciats segons número  i destí de vies.
 • Diferents configuracions  d’estructura de les vies.
 • Tipologia de trens : rodalies, regionals, mitja distància, mercaderies.
 • Simulació  acústica en CADNA-A
 • Pantalles en visera de fins a  10+7 m

Estudi d’impacte acústic dels eixos ferroviaris R2 i R4, a l’Hospitalet de Llobregat

ADU, AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

 • Infraestructura formada per tres trams diferenciats segons número  i destí de vies.
 • Diferents configuracions  d’estructura de les vies.
 • Tipologia de trens : rodalies, regionals, mitja distància, mercaderies.
 • Simulació  acústica en CADNA-A
 • Pantalles en visera de fins a  10+7 m

Image

Estudi d’impacte acústic del projecte d’ampliación de la IH 35W. North Tarrant. Segment 3A. Texas.
-
FERROVIAL AGROMAN SA


Estudi d’impacte acústic del projecte d’ampliación de la IH 35W. North Tarrant. Segment 3A. Texas.

-

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Autopista amb un total de 10 carrils, 5 per sentit
 • Pas per zones urbanitzades amb  nuclis residencials
 • Simulació en TNM 2.5
 • Objectiusde qualitat segons TxDOT
 • Estudi de diferents situacions i fases d’obra

Estudi d’impacte acústic del projecte d’ampliación de la IH 35W. North Tarrant. Segment 3A. Texas.

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Autopista amb un total de 10 carrils, 5 per sentit
 • Pas per zones urbanitzades amb  nuclis residencials
 • Simulació en TNM 2.5
 • Objectiusde qualitat segons TxDOT
 • Estudi de diferents situacions i fases d’obra

Image

Estudi d’impacte acústic de l’Eix Transversal. C-25.
-
CEDINSA


Estudi d’impacte acústic de l’Eix Transversal. C-25.

-

CEDINSA

 • Longitud 50 Km
 • Simulació en CADNA-A 
 • 6.200  m2 de Pantalles acústiques fonoabsorbents

Estudi d’impacte acústic de l’Eix Transversal. C-25.

CEDINSA

 • Longitud 50 Km
 • Simulació en CADNA-A 
 • 6.200  m2 de Pantalles acústiques fonoabsorbents

Image

Seguiment dels nivells de soroll en continu 24h en diferents habitatges propers a les obres del pou d’atac de la Sagrera, pou bifurcació i estacions. Obres L9 del metro Barcelona
-
PAYMA COTAS S.A.U._UTE –UTE Gorg L9.


Seguiment dels nivells de soroll en continu 24h en diferents habitatges propers a les obres del pou d’atac de la Sagrera, pou bifurcació i estacions. Obres L9 del metro Barcelona

-

PAYMA COTAS S.A.U._UTE –UTE Gorg L9.

 • Instal·lació de sonòmetres en continu 24h
 • Obtenció de dades diàries
 • Compliment resolució emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental

Seguiment dels nivells de soroll en continu 24h en diferents habitatges propers a les obres del pou d’atac de la Sagrera, pou bifurcació i estacions. Obres L9 del metro Barcelona

PAYMA COTAS S.A.U._UTE –UTE Gorg L9.

 • Instal·lació de sonòmetres en continu 24h
 • Obtenció de dades diàries
 • Compliment resolució emesa per la Direcció General de Qualitat Ambiental

Image

Seguiment dels nivells de soroll i de vibracions al voltant de les obres de perllongament de la línea de FGC de Sabadell.
-
UTE TÚNEL SABADELL


Seguiment dels nivells de soroll i de vibracions al voltant de les obres de perllongament de la línea de FGC de Sabadell.

-

UTE TÚNEL SABADELL

 • Mesuraments de soroll  en  continu  24 h en ambient exterior en diverses activitats d’obra i estacions, diferents receptors.
 • Mesurmanets de vibracions en diferents habitatges pel pas de trens

Seguiment dels nivells de soroll i de vibracions al voltant de les obres de perllongament de la línea de FGC de Sabadell.

UTE TÚNEL SABADELL

 • Mesuraments de soroll  en  continu  24 h en ambient exterior en diverses activitats d’obra i estacions, diferents receptors.
 • Mesurmanets de vibracions en diferents habitatges pel pas de trens

Image

Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)
-
FERROVIAL


Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)

-

FERROVIAL

 • Projecte inclou l’aprofitament miner de 8,5 Mm3 de sediments a dragar
 • Durada prevista 7 anys
 • Tractament in situ dels materials en una planta de valorització 
 • Restauració de forats miners
 • Tancament de la badia a 300 m de la línia de costa mitjançant tablestaques

Estudi ambiental. Neteja i recuperació ambiental de la badia de Portman. (Murcia)

FERROVIAL

 • Projecte inclou l’aprofitament miner de 8,5 Mm3 de sediments a dragar
 • Durada prevista 7 anys
 • Tractament in situ dels materials en una planta de valorització 
 • Restauració de forats miners
 • Tancament de la badia a 300 m de la línia de costa mitjançant tablestaques

Image

Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)
-
FERROVIAL AGROMAN, SA


Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)

-

FERROVIAL AGROMAN, SA

 • Àrea sensible PEIN
 • 33.000 m3 de fangs contaminats
 • Eres d’assecatge i transport a abocador
 • Extracció amb draga – bomba de cabal 50 m3 / h
 • Longitud 3.250 m
 • Pressupost 2,8 M €

Estudi de la gestió de sòls contaminats del desviament del riu Llobregat (Barcelona)

FERROVIAL AGROMAN, SA

 • Àrea sensible PEIN
 • 33.000 m3 de fangs contaminats
 • Eres d’assecatge i transport a abocador
 • Extracció amb draga – bomba de cabal 50 m3 / h
 • Longitud 3.250 m
 • Pressupost 2,8 M €

Image

Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)
-
BCASA


Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)

-

BCASA

 • Emplaçament impactat per  Hidrocarburs a l’aigua subterrània
 • Execució de 4 cales i 9 piezòmetres
 • Presència de fase lliure

Investigació de la qualitat ambiental dels sòls del perímetre nord, nord-est i sud del Passeig de Taulat 233 (Barcelona)

BCASA

 • Emplaçament impactat per  Hidrocarburs a l’aigua subterrània
 • Execució de 4 cales i 9 piezòmetres
 • Presència de fase lliure

Image

Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.
-
BIMSA


Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.

-

BIMSA

 • Execució de 5 cales
 • Presa de mostres per a caracterització segons RD 9/2005, a dos nivells
 • Presa de mostres d’aigua: aigües amunt i aigües avall
 • Definició del procediment d’estabilització de sòls i neteja dels terrenys

Investigació i Direcció Ambiental d’Obra de la zona afectada per abandonament de residus i procediment de neteja dels terrenys a l’espai de la Fira de Bellcaire a Barcelona.

BIMSA

 • Execució de 5 cales
 • Presa de mostres per a caracterització segons RD 9/2005, a dos nivells
 • Presa de mostres d’aigua: aigües amunt i aigües avall
 • Definició del procediment d’estabilització de sòls i neteja dels terrenys

Image

Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)
-
FERROVIAL AGROMAN SA


Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)

-

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Material dragatge 260.000 m3
 • Palplanxes 47.000 m2
 • 4.625 m de cinta transportadora
 • 929.000 t dipositades en abocador
 • Pressupost 160 M. €

Proposta de descontaminació química a l’embassament de Flix (Tarragona)

FERROVIAL AGROMAN SA

 • Material dragatge 260.000 m3
 • Palplanxes 47.000 m2
 • 4.625 m de cinta transportadora
 • 929.000 t dipositades en abocador
 • Pressupost 160 M. €

Image

Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)
-
MARINA BADALONA, SA


Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)

-

MARINA BADALONA, SA

 • Superfície descontaminada de 36.000 m2.
 • Excavació selectiva del residu de pirita amb argila compactada
 • Barreja amb magnesita i caracterització de les piles
 • 1.000.000 m3 moviment de terres
 • Pressupost descontaminació 4 M €

Projecte, DAO i dictamen pericial de la descontaminació al port de Badalona (Barcelona)

MARINA BADALONA, SA

 • Superfície descontaminada de 36.000 m2.
 • Excavació selectiva del residu de pirita amb argila compactada
 • Barreja amb magnesita i caracterització de les piles
 • 1.000.000 m3 moviment de terres
 • Pressupost descontaminació 4 M €