Avís Legal

AVIS LEGAL WEB

  DAC ENVIRO, S.L. compleix amb els requisits establerts a la normativa actual sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i Comerç Electrònic. Amb aquesta finalitat, ha creat el següent Avís Legal:

Informació:

  Denominació social: DAC ENVIRO, S.L.

NIF: B-43.340.181
Dades d’inscripció: Tom 38090, Foli 152, Full B-318272
Nom de domini: www.dacenviro.com

Condicions generals d’ús:

Tota persona que accedeixi a aquest lloc Web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança  compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

DAC ENVIRO, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol mena d’informació que pugui aparèixer al lloc Web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris les esmentades obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc Web.

L’usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest avís legal, a la versió publicada per DAC ENVIRO, S.L. en el moment mateix que  l’Usuari accedeixi al lloc Web.

El lloc Web pot ser visitat lliurement i l’Usuari es compromet a utilitzar els seus  continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

DAC ENVIRO, S.L. no es responsabilitza de les errades u omissions, dels continguts del lloc Web ni d’altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització del lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

DAC ENVIRO, S.L. ni garanteix l’absència de virus o altres lesius, que puguin  causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc Web; ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’Usuari o tercers.

El lloc Web té caràcter informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

DAC ENVIRO, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts del lloc Web i/o d’eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés a aquests, ja sigui  temporal o definitiu, sense prèvia notificació.

  Drets de propietat intel·lectual i industrial:

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc Web i de tots els  continguts (textos, imatges, dissenys, creativitats, software, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques, logotips, i/o qualsevol altre distintiu, etc.) que formin o hagin format part del mateix en algún moment, estan protegits per Llei i pertanyen a DAC ENVIRO, S.L.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús del lloc Web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i/o transformació ni del lloc Web, ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial inherents a aquests.

  Política de Privacitat:

DAC ENVIRO, S.L. protegeix les dades personals segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests amb l’objecte que es respectin les llibertats i els drets fonamentals de les persones a qui pertanyen aquestes dades.

Conforme a la normativa en vigor sobre tractament de dades, l’informem:

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar la nostra relació comercial i poder informar sobre els productes i/o serveis que prestem. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la suspensió a la següent adreça: info@dacenviro.com .

Se l’informa que pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

DAC ENVIRO, S.L. està legitimada per a tractar les serves dades pel  consentiment que ens atorga a la present comunicació.

  Les dades no se cediran a tercers a excepció dels casos que existeixi una obligació legal.

Per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves  dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a info@dacenviro.com.

  Enllaços:

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten en el nostre lloc Web, i que tenen caràcter merament informatiu.

  Legislació aplicable:

La present Web es regeix por la legislació espanyola.

CONFIDENCIALITAT

DAC ENVIRO, S.L. es compromet a mantenir la confidencialitat tant de la informació subministrada per part del client, com dels resultats dels treballs realitzats en benefici d’aquest. Aquest compromís de confidencialitat queda subjecte a les obligacions de requeriment d’informació establertes per les lleis, per qualsevol tribunal jurisdiccionalment competent i per qualsevol autoritat administrativa supervisora i els auditors de l’ENAC i de la OAEC de la Generalitat de Catalunya. Si desitja fer possibles suggeriments, felicitacions o queixes es pot dirigir a la següent adreça electrònica: info@dacenviro.com.